انجمن ایرانیان مقیم چین

这儿就是中国 اینجا چین است

نقشه استان ها

در لینک ها زیر شما میت توانید نقشه های مختلف کشور چین را ببینید !!!

در لینک ها زیر شما میت توانید نقشه استان های مختلف کشور چین را ببینید !!!

 1. نقشه استان آن خی   (An Hui)
 2. نقشه استان چونگ چینگ (Chong Qing)
 3. نقشه استان گوان دونگ (Guang Dong)
 4. نقشه استان بی جینگ (پکن) (Bei Jing)
 5. نقشه استان گوان شی (Guan Xi)
 6. نقشه استان فو جیان (Fu Jian)
 7. نقشه استان گوان سو (Gan Su)
 8. نقشه استان گوی جو (Gui Zhou)
 9. نقشه استان (های نان) (Hai Nan)
 10. نقشه استان هه بی (He Bei)
 11. نقشه استان هی لونگ جیانگ (Hei Long Jiang)
 12. نقشه استان هه نان (He Nan)
 13. نقشه استان هو نان (Hu Nan)
 14. نقشه استان هو بی (Hu Bei)
 15. نقشه استان مغولستان داخلی (Inner Mongolia)
 16. نقشه استان جیانگ سو (Jiang Su)
 17. نقشه استان جیانگ شی (Jiang Xi)
 18. نقشه استان جی لین (Ji Lin)
 19. نقشه استان نینگ شیا (Ning Xia)
 20. نقشه استان لیااو نینگ (Liao Ning)
 21. نقشه استان چینگ های (Jiang Hai)
 22. نقشه استان شاان شی (Shaan Xi)
 23. نقشه استان شان دونگ (Shan Dong)
 24. نقشه استان شانگ های (Shang Hai)
 25. نقشه استان شان شی (Shan Xi)
 26. نقشه استان سی چوآن (Si Chuan)
 27. نقشه استان تیان جین (Tian Jin)
 28. نقشه استان شین جیانگ (Xin Jiang)
 29. نقشه استان تی بت (Ti Bet)
 30. نقشه استان یون نان (Yun Nan)
 31. نقشه استان جه جیانگ (Zhe Jiang)

در لینک ها زیر شما می توانید نقشه شهرهای مهم کشور چین را ببینید !!!

منبع : انجمن ایرانیان مقیم چین (نقشه توضیح شده توسط سایت Maps Of China)

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۸۵ساعت ۲۱:۱۸ بعد از ظهر  توسط شایان 艾曙辉   |